ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Ban Mo, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ไร่
ไร่เพนียด
เหมืองตะโมน
หลุมดิน
โคกมะกรูด
ร่วมพัฒนา