ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Nong Khanan, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทับน้อย
ดอนคู่
ดอนคู่
ดอนยางโทน
หนองช้างตาย
หนองขนาน
บ่อโพลง
หนองหว้า
นาคลอง
ดอนนาลุ่ม
ดอนนาลุ่ม
โตนดน้อย
บ่อโพรงเหนือ