ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Nong Phlap, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สมอดาน
หนองสำโรง
ดอนทราย
ใหม่
เหนือ
ดอนยี่กรอก
ดอนขวาง