ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Nong Sano, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ฉาง
นามอญ
หนองโสน
หัวข่อย
คตอ้อย
สะพานยายนม
ศาลาลอย