ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Hua Saphan, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองช้างปลัก
ดอนไผ่
ดอนพุทรา
ปากง่าม
ดอนขุนแขวง
หนองตาหลับ
ดอนเจ้าฟ้า
หัวดอน
หัวดอน
หัวสะพาน
บ่อหลวง
หัวสะพาน
ดอนหว้า
ตรอกหัวสะพาน