ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Hat Chao Samran, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หาดเจ้า
นอก
โคกพลับ
บางทะลุ
สมอลก
บางกุฬา
หนองตะพุก