ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Pho Phra, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ต้นโพธิ์
หัวบ้าน
นาเทียน
วัด
พราหมณ์
นาท่า
ใต้บน
ใต้ล่าง
นาเกลื่อน
หนองทะเล