ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Pho Rai Wan, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปลายนา
ถม
ใหม่
เพรียง
เพรียง
บ่อหวาย
ตะโกงาม