ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Rai Som, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ไร่ดอน
สะพานยี่หน
สะพานยี่หน
ไร่ส้ม
ไร่ส้ม
ท่าข้าม
หัวนอน
ทางหลวง
ดอนจุฬา