อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - Kaeng Krachan, Phetchaburi

พื้นที่ 2,500.48 km2 คำขวัญ พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการตา ทอทิพย์ ป่าดงดิบอุทยาน แก่งกระจานเขื่อนดิน