ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Phu Sawan, Kaeng Krachan, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พุสวรรค์
หนองบัว
มะขามโพรง
ห้วยกวางจริง
นากรวย
ในคลอง