ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Huai Mae Phriang, Kaeng Krachan, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางกลอย
โป่งลึก
พุไทร
หนองน้ำดำ
ด่านโง
ห้วยไผ่