เพชรบูรณ์ Phetchabun

67 14 พช PNB
เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวศรีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมือง
กลาง มะขาม 996,031 12,668.60 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์