ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Nam Nao, Nam Nao, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยหญ้าเครือ
โคกยาว
ทรัพย์สว่าง
นาพ่อสอง
นาพ่อสอง
ห้วยแปก