ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Khok Mon, Nam Nao, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กกกะบก
โคกมน
โคกมน
นาพ่อสอง
ดงมะไฟ
ห้วยสนามทราย