อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ - Wang Pong, Phetchabun

พื้นที่ 543.00 km2 คำขวัญ เพชรเม็ดที่ 9 อู่ข้าวอู่น้ำ แหล่งแร่ทองคำ ถ้ำงามน้ำตก มรดกผ้าไทย