ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Thai Dong, Wang Pong, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังชะนาง
วังกระดาษเงิน
วังกระดาษ
ด่านช้าง
วังชะนางใต้
วังขอน
ทุ่งนางาม
ดงหลง
ร่องตะแบก
หนองแสง
บ่อทองพัฒนา
วังชะนางเหนือ
วังกระดาษเหนือ