ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Tha Rong, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าโรง
ท่าโรง
ท่าโรง
กระโทก
ทุ่งใหญ่
นาไร่เดียว
นาไร่เดียว
บุมะกรูด
หนองไข่น้ำ
นาไร่เดียว
นาไร่เดียว
สนามบิน
ท่าน้ำ
มาบสมอ
หนองไข่น้ำ
สนามบิน
เขาน้อย
เขามอง