ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Nam Ron, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
น้ำร้อน
น้ำร้อน
น้ำร้อน
โคกสำราญ
หนองปลาไหล
ถ้ำมงคลชัย
คลองบง
ไทรงาม
สันติสุข
วังน้ำเย็น
โคกสำราญ
คลองยางพัฒนา