ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Bueng Krachap, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เกาะบรเพ็ด
เกาะบรเพ็ด
โคกปรือ
บึงกระจับ
บึงกระจับ
วังทอง
ระนามสวนหมาก
เตาถ่าน
โคกสามัคคี