ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Bo Rang, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บ่อรัง
บ่อรัง
หนองบัวขาว
หนองบัวขาว
หนองไม้สอ
วังไผ่
ใหม่
หนองโป่ง
หนองสะแก
ใหม่วิไลวัลย์
หนองบัวทอง
ดงตะเคียน
กุดตาบ้อง
หนองเตียน
คลองม่วง
แสงทอง
บ่อแร่
โคกโพนพัฒนา
หนองบงพัฒนา
บ่อรัง
สามัคคีพัฒนา
หนองบัวขาว