ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Phu Kham, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พุขาม
พุขาม
ถนนโค้ง
พุขาม
พุขาม
หนองสมบูรณ์
โคกสง่า
หนองหวาย
หนองกระทุ่ม
หินดาด