ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Phu Toei, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พุเตย
พุเตย
พุเตย
พุเตย
พุเตย
ตะกรุดไผ่
หนองยาว
หนองคล้า
หนองกระทุ่ม
วังชะอม
วังษ์ทอง
พุเตย
พานทองพัฒนา
ไทรงาม