ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Yang Sao, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ยางสาว
โนนสง่า
วังวัด
เขาสูง
ซับตะแบก
ซับกระโซ่
น้ำอ้อม
โคกกรวด
น้ำพุร้อน
โนนสง่า
สวนยาใหญ่
ตะเคียนโพรง
ซับเจริญ
ซับผุด
หนองแดง