ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Wang Yai, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังใหญ่
วังน้อย
หนองโป่ง
ยางตอ
ไทรงาม
หนองปลาไหล
ดาดอุดม
ซับตะเคียน
วังทองสามัคคี
ทุ่งเจริญ