ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Khok Prong, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกปรง
โคกปรง
โคกปรง
เขายางโปร่ง
ซับอีลุม
ซับสวัสดิ์
โคกปรง
นาสามัคคี
โคกปรง
ลำเพียร
วังเตียน
น้ำเดือด
วังตะพาบ
ดอยสวรรค์