ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Khlong Krachang, Si Thep, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองกระจัง
หนองสรวง
มอดินแดง
ม่วงชุม
เกาะแก้ว
เกาะแก้ว
โคก
เขาคลัง
หนองสะแก
วังขอน
คลองดู่
น้อยนาสวรรค์
วังไทร
คลองวังเกวียน
วังด่าน
คลองสานพัฒนา
วังขอนพัฒนา
วังขอนเทอดพระเกียรติ