ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Pradu Ngam, Si Thep, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยทราย
หนองหมู
ด่านไทร
ประดู่งาม
ลำผักกาด
บ่อมะกัก
หัวฝาย
ห้วยร่วมสายชล