ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Si Thep, Si Thep, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาตะกรุด
นาตะกรุด
นาตะกรุด
โคกสะแกลาด
ศรีเทพน้อย
บึงนาจาน
ท่าไม้ทอง
เกาะลำโพง
แม่น้ำแควป่าสัก
ท่าเรียง
สระปรือ
รักไทย
หลักเมือง
คลองมะกอก
นาตะครุดพัฒนา