ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Khok Sa-at, Si Thep, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกสะอาด
โคกสะอาด
โคกสะอาด
โคกสะอาด
โคกสะอาด
โคกสะอาด
ท่าเตียน
ซับหินเพลิง
หน้าผา
กุ้งกั้ง
หนองสะแกสี่
ตาคลีภิรมย์
โคกสะอาด