อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - Nong Phai, Phetchabun

พื้นที่ 1,360.20 km2 คำขวัญ สระหลวงคู่หนองไผ่ น้ำใสฝายคลองยาง พระปรางค์เก่าบ้านโภชน์ วังโบสถ์ผ้าทอพื้นบ้าน งามตระการน้ำตกชับชมภู