เลย Loei

42 18 ลย LEI
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
อีสาน รองเท้านารีเหลืองเลย 624,066 11,426.49 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดเลย