อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย - Tha Li, Loei

พื้นที่ 683.00 km2 คำขวัญ พระธาตุสัจจะเป็นศักดิ์ศรี เมืองคนดี มีคุณธรรม มะค่ายักษ์สูงใหญ่ แก่งโตน น้ำใส น้ำตกห้วยไค้สูงชัน อุดมพืชพันธุ์นานา สมญานามว่าแผ่นดินทอง