อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย - Na Haeo, Loei

พื้นที่ 628.00 km2 คำขวัญ สุดแดนสยามเมืองหนาว เมืองหุบเขากระชายดำ เลิศล้ำวัฒนธรรมประเพณี ริมเหือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองวัดโพธิ์ชัย ผู้คนแจ่มใสน้ำใจดีงาม