อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย - Phu Kradueng, Loei

พื้นที่ 709.00 km2 คำขวัญ ระฆังแห่งขุนเขา ผานกเค้าเป็นปราการ ตำนานแผ่นดินธรรม งานเลิศล้ำธรรมชาติ