แพร่ Phrae

คำขวัญ หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกยมหิน

ภูมิภาค เหนือ ตัวย่อไทย พร ตัวย่ออังกฤษ PRE ISO TH-54 FIPS TH06 ประชากร 460,756 พื้นที่ 6,538.51 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เด่นชัย
Den Chai
5
พระเจ้าแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุสุโทนคู่เมือง ประตูล้านนาลือเลื่อง ของพื้นเมืองไม้กวาด เด่นชัยสะอาดงามตา
เมืองแพร่
Mueang Phrae
20
ร้องกวาง
Rong Kwang
11
พระธาตุปูแจล้ำค่า งามตาถ้ำผานางคอย แอ่วดอยเผ่าตองเหลือง ลือเลื่องเมืองธรรมชาติ เลิศล้ำมหาวิทยาลัย งามวิไลแหล่งน้ำตก ถิ่นมรดกประเพณี มีของดีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ลอง
Long
9
งามพระธาตุล้ำค่า ส้มพุทรารสเลิศ แหล่งกำเนิดผ้าจก มรดกสวนหิน ถิ่นชาวเมืองลอง
วังชิ้น
Wang Chin
7
พระธาตุขวยปูคู่บ้าน พระธาตุพระพิมพ์ คู่เมือง ลือเลื่องถิ่นส้มเขียวหวาน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หัตถกรรม เครื่องใช้เถาวัลย์ อัศจรรย์น้ำพุร้อน
สอง
Song
8
แก่งเสือเต้นอ่างแม่สอง สักทองหัตถศิลป์สืบสาน นางสิบสองเพื่อนแพงแหล่งตำนาน เมืองอุทยานลิลิตพระลอ
สูงเม่น
Sung Men
12
เมืองคัมภีร์โบราณ ที่ประดิษฐาน พระธาตุเนิ้ง แอ่วชมเพลินผลิตภัณฑ์ไม้สัก งามยิ่งนักอ่างแม่มาน พัฒนางานสามัคคี เสื้อผ้าดีม่อห้อม อ่อนน้อมมีวัฒนธรรม นามเลิศล้ำเมืองสูงเม่น
หนองม่วงไข่
Nong Muang Khai
6
ประชาคมเข้มแข็ง เมืองแห่งวัฒนธรรม เลิศล้ำหนองม่วงไข่ เสรีไทยเทิด ศักดิ์ศรี ลำไยดีรสหวาน นมัสการ พระพุทธจักล้านนาไทย