อำเภอลอง จังหวัดแพร่ - Long, Phrae

พื้นที่ 1,447.30 km2 คำขวัญ งามพระธาตุล้ำค่า ส้มพุทรารสเลิศ แหล่งกำเนิดผ้าจก มรดกสวนหิน ถิ่นชาวเมืองลอง