ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Wang Chin, Wang Chin, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ใหม่
วังชิ้น
วังเบอะ
ป่ายุบ
วังแฟน
หาดรั่ว
นาเวียง
นาใหม่
สิธิพันธ์
ใหม่กลาง
วังชิ้นพัฒนา