ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Soi, Wang Chin, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ม่วงคำ
แม่ขมิง
ป่าป๋วย
แม่ขมวก
แม่หละ
ปางงุ้น
ไฮย้อย
แพะดอนมูล
ดงเจริญ
ม่วงคำใต้
เจริญสุข