ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Mae Koeng, Wang Chin, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สบเกิ๋ง
เด่น
ปันเจน
สลก
สบป้าก
แม่สิน
ค้างใจ
ค้างคำแสน