อำเภอสอง จังหวัดแพร่ - Song, Phrae

พื้นที่ 1,624.50 km2 คำขวัญ แก่งเสือเต้นอ่างแม่สอง สักทองหัตถศิลป์สืบสาน นางสิบสองเพื่อนแพงแหล่งตำนาน เมืองอุทยานลิลิตพระลอ