ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Thung Nao, Song, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งน้าว
ทุ่งน้าว
ร่องเย็น
เด่นนางฟ้อน
ร่องเย็น
ทุ่งน้าว