ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Ban Klang, Song, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ธาตุพระลอ
คุ้ม
เหนือ
เหล่าเหนือ
กลาง
เทพสุนทรินทร์
ลับแลง
หนองสุวรรณ
วังดิน
กลางทุ่ง
ต้นผึ้ง
หล่าย