ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Daen Chumphon, Song, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แดนชุมพล
โทกค่า
ป่าแดงใต้
แดนชุมพล