อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ - Sung Men, Phrae

พื้นที่ 375.00 km2 คำขวัญ เมืองคัมภีร์โบราณ ที่ประดิษฐาน พระธาตุเนิ้ง แอ่วชมเพลินผลิตภัณฑ์ไม้สัก งามยิ่งนักอ่างแม่มาน พัฒนางานสามัคคี เสื้อผ้าดีม่อห้อม อ่อนน้อมมีวัฒนธรรม นามเลิศล้ำเมืองสูงเม่น