ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Ban Kat, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กาศเหนือ
กาศเหนือ
กาศใต้
ม่วงเกษม
หนองช้างน้ำ
กาศเจริญ
ม่วงพัฒนา