ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Ban Pong, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปงท่าข้าม
ปงท่าข้าม
ปงหัวหาด
หาดเจริญ
ปงท่าข้าม
ปงหาดเจริญ