ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Ban Lao, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เหล่าเหนือ
เหล่าใต้
น้ำฮอก
เหล่า
เหล่า
เหล่าเหนือ
เหล่าใต้
เหล่าใต้
เหล่าเหนือ