ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Phra Luang, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวดง
โฮ้ง
พระหลวง
พระหลวง
พระหลวง