ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Thung Khaeo, Nong Muang Khai, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ริมยม
ทุ่งแค้ว
ทุ่งแค้ว
ทุ่งแค้ว